Lidmaatschap

Nieuwe leden

Iedereen die interesse heeft in de zwemsport, mag een paar keer gratis meezwemmen. Na 3 keer moet er beslist worden. Lid worden kan door middel van een inschrijfformulier. Het formulier is te verkrijgen bij de secretaris, maar ook de trainers zijn in het bezit van zo'n formulier. Het inschrijfformulier is tevens hier te downloaden: inschrijfformulier.pdf. Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij de secretaris of bij een van de trainers. Bij de inlevering van het formulier moet tegelijkertijd het inschrijfgeld van €5,00 betaald worden. De zwemmers dienen in het bezit te zijn van een zwemdiploma.

De contributie is als volgt:
Leden tot en met 16 jaar: €8,00 per maand.
Leden ouder dan 16 jaar: €10,00 per maand.
Rustende leden betalen €15,00 per jaar.

Leden van de vereniging die 's zomers in het buitenbad trainen, dienen in het bezit te zijn van een geldig zwemabonnement van het zwembad. Leden die willen deelnemen aan wedstrijden kunnen zich aanmelden voor de wedstrijdploeg. Voor deelname aan de wedstrijden worden geen extra bijdragen gevraagd.

De contributie overmaken op: rekeningnummer NL10RABO0368726169, t.n.v. Zwemvereniging Bijtelskil te Sleeuwijk.

Opzeggen van lidmaatschap

Schriftelijk opzeggen moet vóór 1 december, bij de secretaris. Er is contributie verschuldigd tot het einde van het kalenderjaar.

Gedragsregels

Zwemvereniging Bijtelskil is aangesloten bij de KNZB en hanteert de gedragsregels voor begeleiders zoals deze zijn opgesteld door de NOC*NSF. Voor verdere informatie ga naar: KNZB Gedragsregels

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld zet zich in voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes.

Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van Leergeld indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt.

Via sport kan een kind leren omgaan niet alleen met andere kinderen maar eveneens met winnen en verliezen. Stichting Leergeld biedt hulp met het betalen van de contributie van een club en bij de aanschaf van kleding of spullen die nodig zijn om te sporten. Stichting Leergeld vindt zwemles van groot belang voor een kind, dus dit behoort voor kinderen vanaf v.a. 4 jaar (sommige zwemscholen starten pas vanaf 5 jaar) eveneens tot de mogelijkheden.

Meer informatie kunt u opvragen via onze secretaris of u kunt zich direct aanmelden op de website van Stichting Leergeld: www.leergeldwbo.nl.

 

 

 

 

 

KapperJaap
vangenttechniek.jpg
bijtelskil_6_kleuren.jpg
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow